Edukační informace o využití glutathionu

Jak ukazují výsledky soudobého vědeckého výzkumu, je stav zdraví výsledkem aktivní obrany buněk před ohrožujícími rizikovými faktory. Nepostradatelnou látkou, která pomáhá zneškodňovat škodlivé látky pro organismus, je glutathion, který se za fyziologických okolností tvoří v buňkách. Při určitých patologických stavech dochází v organismu k jeho absolutnímu nebo relativnímu nedostatku. V indikovaných případech je tudíž hodné jeho doplňování k urychlení hojivých procesů a zachování acidobazické rovnováhy, a to tím, že přispívá k ochraně překyselení organismu. Při tzv. „oxidativním stresu" (= překyselení organismu) vzniká řada patologických stavů mezi něž patří např.: předčasné stárnutí, poruchy zraku (katarakta, glaukom) a sluchu, osteoporóza, zánětlivé procesy (chronická obstrukční plicní nemoc), cystická fibróza, kardiovaskulární onemocnění (hypertenze, ateroskleróza a její komplikace- infarkt myokardu a cévní mozkové příhody), Raynaudův syndrom, alergie, poruchy imunity (např. při chronických virózách) včetně autoimunitních chorob (revmatoidní artritída, Crohnova choroba), metabolické poruchy (např. diabetes mellitus, metabolický syndrom a dna) a neurodegenerativní choroby včetně Azheimerovy a Parkinsonovy nemoci. Hladiny glutathionu mohou být v organismu snížené i při různých stavech souvisejících se špatnou životosprávou a kvalitou prostředí jako jsou například dlouhodobá fyzická zátěž, psychický stres, znečištěné životní prostředí, kouření (aktivní i pasivní), elekromagnetický smog, používání různých chemikálií v domácnostech, dlouhodobé užívání léků, též při poranění. Glutathion hraje také významnou roli v regulaci počtu červených a bílých krvinek , čímž významně ovlivňuje imunitní systém a obranyschopnost organismu. V neposlední řadě působí v nervovém systému jako látka, která napomáhající správnému šíření nervového vzruchu nervovými vlákny.

V současné době se začíná používat glutathion v prevenci i jako pomocné látky napomáhající zvládnutí vedlejších účinků standardní onkologické léčby. Zde se využívá jeho schopnosti napomáhat detoxikaci buněk - odstraňovat z ní potenciální kancerogeny, které by mohly vést ke zvrhnutí buněk v maligní proces. Dále se využívá toho, že je významným nitrobuněčným redukčním činidlem, je někdy označován i jako „master antioxidant", a společně s vitaminem C tak v organismu zajišťují ochranu buněk před oxidativním stresem, který buňky poškozuje.

V naší ambulanci v indikovaných případech využíváme injekční formou glutathionu ve formě nitrosvalových injekcí. Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis (dle § 8 odst. 3 zákona o léčivech č. 70/2013 Sb.), je registrovaný v Itálii a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Též je možno zajistit zvýšenou hladinu glutathionu v organismu i potravinovými doplňky s obsahem glutathionu nebo jeho „prekurzoru" N-acetylcysteinu.

Cena injekcí včetně aplikace - viz ceník